Social Drama
Halim

Halim
Leilet El Baby Doll

Leilet El Baby Doll
365 Days Of Happiness

365 Days Of Happiness
Ghadane sa antaqim

Ghadane sa antaqim
Imraa Motamarida

Imraa Motamarida
Khadaàtni Imraà

Khadaàtni Imraà
Safqat mae aimra'a

Safqat mae aimra'a
Maseud saeid lih

Maseud saeid lih
Chabab Fi Al Jahim

Chabab Fi Al Jahim
Afwane Ayouha Lkanoune

Afwane Ayouha Lkanoune
 Alzzamar

Alzzamar
Marzuquh

Marzuquh
Zamane Hatim Mahrane

Zamane Hatim Mahrane
Alkhawana

Alkhawana
Harate A tayibine

Harate A tayibine
Gharib weld Ajib

Gharib weld Ajib
Dumue alshshaytan

Dumue alshshaytan
Katil Ma Katalchi Had

Katil Ma Katalchi Had
Assotouh

Assotouh
W yabqaa alhubb

W yabqaa alhubb
Wadaeaan ya waladaa

Wadaeaan ya waladaa
Ah Ya Balad Ah

Ah Ya Balad Ah
Dairate A chak

Dairate A chak
Al Kadiya rakm Wahed

Al Kadiya rakm Wahed
Nawe min alnnisa'

Nawe min alnnisa'
Bahr Al Awham

Bahr Al Awham
Layalaa alssabr

Layalaa alssabr
Foutouwate Darb Al Assal

Foutouwate Darb Al Assal
Mahattat al'ans

Mahattat al'ans
Sikate Safar

Sikate Safar
Lahdate Douf

Lahdate Douf
Nawaeim

Nawaeim
Li Adam Kifayate Ladila

Li Adam Kifayate Ladila
Hissab Assinine

Hissab Assinine
ln 'aghfir 'abadana

ln 'aghfir 'abadana
 Alttaghia

Alttaghia
Chabab Li Kouli L ajyal

Chabab Li Kouli L ajyal
Ayb Ya Loulou…Ya Loulou Ayb

Ayb Ya Loulou…Ya Loulou Ayb
Hob La Yara Achamsse

Hob La Yara Achamsse
Darrab aljidean

Darrab aljidean
Bab Enassr

Bab Enassr
Acharida

Acharida
Chaytane Mine Assal

Chaytane Mine Assal
Foutouwate Al jabal

Foutouwate Al jabal
Akhir alrrijal almuhtarimin

Akhir alrrijal almuhtarimin
Ibtissama fi ouyuun hazina

Ibtissama fi ouyuun hazina
Alustad yaerif akthar

Alustad yaerif akthar
Alaietiraf alakhir

Alaietiraf alakhir
Alihtiyat wajib

Alihtiyat wajib
Alazwaj alchayatin

Alazwaj alchayatin
Al akhras

Al akhras
Inna rabbak labilmirsad

Inna rabbak labilmirsad
Rijal lla yaerifun alhubb

Rijal lla yaerifun alhubb
Aqwaa mina layam

Aqwaa mina layam
Ealamuh menaha alkhata

Ealamuh menaha alkhata
Shahid iithbat

Shahid iithbat
Rajul didd alqanun

Rajul didd alqanun
Naw3 Mina Nissa2

Naw3 Mina Nissa2